Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Instrukcje montażu triflex® R TRE

Łączenie: TRE.30 - TRE.40 - TRE.60 - TRE.70 - TRE.85 - TRE.100

Instrukcje montażu triflex® R TRE Trzymając triflex® R w miejscu łączenia na zagięciu, wsunąć zaczep na spłaszczoną kulkę. Dodatkowo docisnąć zaczep na kulce aż do wyraźnego zatrzaśnięcia.

Rozłączanie: TRE.70 - TRE.85 - TRE-100

Instrukcje montażu triflex® R TRE Wsunąć śrubokręt od góry do otworu w zaczepie i podważyć kulkę do dołu. Następnie odkręcić prowadniki e-chain® przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Rozłączanie: TRE.30 - TRE.40 - TRE.60

Montagehinweise für triflex® R TRE triflex® R in den Radius biegen und gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen und trennen.

Wypełnianie: TRE.30 - TRE.40 - TRE.60 - TRE.70 - TRE.85 - TRE.100

Instrukcje montażu triflex® R TRE Bardzo łatwe napełnianie – po prostu wcisnąć kabel...
Instrukcje montażu triflex® R TRE ...i równie łatwo wyciągnąć.