Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Bezpieczeństwo obsługi i okres użytkowania są wyraźnie zwiększone.

Zastosowanie w robotyce Bezpieczny system zasilania energią do ruchów wielowymiarowych

W produkcji, technologii montażu oraz przenoszenia nic nie dzieje się w tych dziedzinach bez robotów. Wykonują one bardzo skomplikowane, wielokierunkowe ruchy w najkrótszym czasie. Robot umieszcza napełnione ampułki i/lub buteleczki z lekami w kratownicy pudełka według wymagań ustawienia na palecie. Liczba wolno wiszących elektrycznych i pneumatycznych kabli powinna być związana razem. Specyficzne ruchy wykonywane przez roboty naciągały w dużym stopniu kable zasilające. Nieporządnie ułożony stos niezliczonych kabli elektrycznych i pneumatycznych powinien w końcu być uporządkowany w wiązkach w triflex® R. Dzisiaj na pierwszy rzut oka cała instalacja wygląda na zwartą i czystą.

Wielowymiarowe ruchy

Seria triflex® pochodząca z oddziału igus® GmbH, Kolonia, została rozwinięta w celu wdrożenia bezpiecznego zasilania energią wielowymiarowych ruchów wykonywanych w pomieszczeniu. W tym przypadku ruchomość węża jest łączona ze stabilnością łańcucha energii i zdefiniowanym kątem. W firmie Bayer, specjalny nacisk jest kładziony, pomiędzy innymi by wykluczyć zastosowanie akceleratora cząsteczek w miejscu napełniania gdyż praca ta jest wykonywana w warunkach czystego pomieszczenia z klimatyzacją powietrza.
triflex® R jest nowym systemem z szeregiem nowości technicznych. Zamknięty zewnętrzny kontur zapewnia ochronę przed brudem i pyłem. Ze względu na okrągły projekt, ślizga się po zewnętrznym konturze robota. Z tego względu nie może być zatrzaśnięty ani ulec skręceniu. System triflex® robi największe wrażenie podczas obsługi ruchów w więcej niż dwóch kierunkach. Jest stosowany głównie w robotach 6-osiowych znajdowanych we wszystkich środowiskach w zastosowaniu do spawania i malowania, w technologiach klejów i materiałów ściernych. Stosowane są także w ramieniu robota (SCARA) przy nadzwyczaj dużych prędkościach. Drążki z włokna mogą zintegrowane z triflex® R by zasymilować wybiórcze wypukłości. Zapewniają zasilaniu energii określoną organizację, na przykład utrzymują go zdala od zakłócających pracę brzegów.

triflex®  
More on applied products here
Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.