Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Instrukcje montażu triflex® RSP układ odciągania

 
 
Montaż RSP

Zamontuj płytę przejściówki (1) na osi 3 robota

 

Zamontuj system igus® RSP bezpośrednio na
a) płycie przejściówki (1) lub
b) bezpośrednio na robocie, jeśli płyta przejściówki nie jest wymagana.

 

Zamontuj "zatrzask" (2) na osi 6 robota, a następnie regulowany uchwyt mocujący triflex® R
na osi (3)

 

Umieść swój prowadnik kablowy triflex® R w systemie RSP (4)

 

Dostosuj długość prowadnika triflex® R i zabezpiecz
prowadnik na nieruchomym końcu systemu RSP oraz na ruchomym końcu
uchwytu mocującego osi 6

 

Dotyczy wyłącznie triflex® TRE:Podczas mocowania uchwytów montażowych należy zwrócić uwagę na to, że część TRE.Lock (5) musi zostać umieszczona w ostatnim ogniwie łańcucha na nieruchomym końcu i ruchomym końcu triflex® TRE.

 

Wyrównaj zatrzask na osi 6 oraz obrotowy uchwyt montażowy z uchwytem montażowym w taki sposób,
aby pozycja triflex® R była idealna. Idealna
pozycja i długość łańcucha określone są
przez program robota

 

Podłączanie kompensatora ciśnienia (7)
Użyj załączonego przewodu o długości 1 m (oznaczony kolorem czerwonym) do podłączenia jednostki RSP do rezerwuaru ciśnienia do urządzenia wyrównującego ciśnienie. Element montażowy na zaworze
ciśnienia jest podłączony do znajdującego się w miejscu montażu systemu sprężonego powietrza
(zaznaczono kolorem zielonym).

 

Wyreguluj ciśnienie powietrza za pomocą regulatora ciśnienia (8)
Prawidłowe ciśnienie wynosi od 2 barów (29 PSI)
do 4 barów (87 PSI)

 

Prawidłowa regulacja siły wciągania przeprowadzana jest przez wypełnienie prowadnika triflex® R kablami i przewodami oraz poprowadzenie robota w dół przy osi 6 ustawionej pionowo. Zwiększ ciśnienie powietrza za pomocą regulatora ciśnienia w taki sposób, że
prowadnik kablowy jest całkowicie uniesiony, a cylinder
osiąga pozycję graniczną. Taka regulacja odpowiada maksymalnej wymaganej sile wciągania.