Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Przygotowanie na UEFA EURO 2008

Piłkarzyki stołowe są polem treningowym Uniwersytetu Bremerhaven Hochsmobil.

Peter Rhode chce ukończyć swój stół przed początkiem Euro 2008 w czerwcu, tak aby przygotowania do Euro można było zacząc wcześniej.

Podczas prac nad pracą dyplomową, Peter Rhode skonstruował piłkarzyki stołowe, gdzie przeciwnikiem jest komputer. Stół pokazuje mozliwości automatyki oraz wysoko-zaawasnowanej inżynierii sterowania.

Z jednej strony stoi gracz ( jedna lub dwie osoby ), który gra przeciw swojemu w pełni zautomatyzowanemu przeciwnikowi. Czujniki i przesuwy liniowe muszą reagować bardzo szybko i są sterowane poprzez obrazy przekazywane z ultraszybkiej kamery. Determinuja one pozycję piłki i poprzez to określają strategię gry.

Dla tej konstrukcji, igus® dostarczył wysokiej jakości stoliki liniowe napędzane śrubami, które pracują jako wykonawcy ruchów komputera, jak również łożyska kuliste igubal®, które zapewniają elastyczny montaż drążków sterujących.

igus® został wybrany do współpracy ze względu na dobre doświadczenia z przeszłości. Testy oparte na tradycyjnym stole z piłkarzykami szybko wykazały, iż wymagana dynamika i dkładność nie mogą być osiągnięte przy pomocy standardowo zainstalowanych łożysk. drylin® R FJUM-01 znakomicie spełnia te dwa kryteria i może być idealnie zintegroany ze stołem. Bardzo niskie współczynniki tarcia zapewniaja odpowiednią dynamikę a duża odporność na ścieranie w pracy na sucho zapewnia całkowcie bezobsługową pracę. Ponadto, łożyska są znakomicie przystosowane do ruchów obrotowych i oscylujących.

Ruch poprzeczny jest realizowany przy pomocy liniowych modułów drylin® SHTS i odpowiednio zamontowanych przegubów igubal®. Elementy te zostały wybrane dzięki im specjalnej konstrukcji. Dzieki temu pole widzenia ludzkiego gracza jest minimalnie ograniczone.

Elestyczny montaż i bezobsługowość: łozyska kuliste igubal®.

Piłkarzyki są prezentowane publiczności na uniwesytecie w Bremenhaven. Hochschulmobil jest ruchomym stosikiem na targi w postaci odpowiednie zaadaptowanego publicznego autobusu. Wystawy dla różnych kierunków studiów znajduja się w tym autobusie, mogą być one oglądane i testowane w różnych szkołach w okolicach Bremenhaven. Zatem piłkarzyki te zapewniają doskonałe przygotowanie: Po pierwsze: studenci są informowani o technicznych i naukowych kursach, po drugie: zapewniają profesjonalne przygotowanie do mistrzostw Europy 2008.

Więcej o zastosowanych produktach

Więcej ciekawych aplikacji z różnych gałęzi przemysłu

Więcej projektów