Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

igubal® - Dane techniczne


igubal® czasze kuliste wykonane z iglidur® W300

Czasza kulista standardowego łożyska kulistego jest wykonana z iglidur® W300, materiału, który wyróżnia się bardzo niskim współczynnikiem tarcia i bardzo małą skłonnością do drgań ciernych. To drugie jest bardzo istotne przy niskich obciążeniach i bardzo wolnych ruchach.

Zalety:

Plastyczność mino kompozycji termoplatycznej

Bardzo nieskie powierzchniwoe współczynniki tarcia podczas pracy na sucho

Długi czas pracy

Tłumienie wibracji

Doskonałe do ruchów o wysokiej częstotliwości

Doskonała odporność na zużycie

bezobługowa pracy na sucho

Doskonała odporność na chemikalia

Przeznaczenie do ruchów obrotowych, oscylujących i liniowych

Dopuszcza się zastosowanie przy wałkach miękkich


Standardowa obudowa dla serii wymiarowej E i K jest wykonana z materiału igumid G, polimeru wysoce odpornego na uderzenia, wzmocnionego długimi włóknami. Do zastosowań w temperaturach od +80°C do +200°C, obudowy dla serii wymiarowej E wykonane są z materiału iguton G.

Zalety:

Lekkie

Idealna para ślizgowa dla czasz kulistych iglidur® W300

Wysoka stabilność mechaniczna

Oporne na wstrząsy i uderzenia

Odporne na korozję

Odporne na substancje chemiczne

Stabilność kształtu

Odporność na temperaturę do +200°C.


X = temperatura [°C]
Y = wytrzymałość na rozciąganie w procentach [%]

Rysunek 02: Wpływ temperatury na wytrzymałość na rociąganie głowic przegubowych igubal®

igubal® Temperatura robocza
  Standardowe Wersja HT
Minimalna -30 °C -40 °C
Maksymalna ciągła +80 °C +200 °C
Maksymalna chwilowa +120 °C +240 °C
Tabela 02: Limity temperatur dla elementów łożysk igubal®

Rozmiar gwintu Podziałka [mm]
M 2 0,40
M 3 0,50
M 4 0,70
M 5 0,80
M 6 1,00
M 8 1,25
M 10 1,50
M 10 F 1,25
M 12 1,75
M 12 F 1,25
M 14 2,00
M 16 2,00
M 16 F 1,50
M 18 1,50
M 20 1,50
M 20 2,50
M 22 1,50
M 24 2,00
M 27 2,00
M 30 2,00
Tabela 03: Skoki gwintów głowic przegubowych igubal®.

Średni Odporność
  Standardowe Wersja HT
Alkohole + to 0 +
Węglowodory + +
Tłuszcze, oleje, bez dodatków + +
Paliwa + +
Rozcieńczone kwasy 0 to - + to 0
Silne kwasy - + do -
Rozcieńczone zasady + +
Silne zasady 0 +
+ odporny 0 odporny warunkowo - nieodporny
Wszystkie dane odnosza się do temperatury [20° C]

Tabela 04: Odporność na substancje chemiczne elementów łożysk igubal®

Średnica nominalna [mm]
Tolerancja
  Spadki
pomiarowe
Nachylenia
pomiarowe
0 do 3 x,01 x,05
> 3 do 6 x,02 x,07
> 6 do 10 x,02 x,08
> 10 do 18 x,03 x,10
> 18 do 30 x,04 x,12
> 30 do 50 x,05 x,15
Tabela 05: Tolerancje średnicy wewnętrznej kulek sferycznych

Po lewej: nieodpowiednie narzędzie testowe, zbyt krótkie narzędzie pomiarowe
Po prawej: nieprawidłowe narzędzie testowe, suwmiarka
Test tolerancji z grubością

Obszar zastosowań:

Elementy łożyskowe igubal® mogą być z powodzeniem stosowane nawet w trudnych warunkach środowiskowych. W środowiskach wilgotnych lub mokrych łożyska są odporne na korozję oraz na działanie słabych kwasów i zasad. Łożyska mogą pracować w temperaturach od -40°C do +200°C. Warto podkreślić także ich znakomitą odporność na pył i brud.
 
Elementy łożyskowe igubal® można stosować bez żadnego uszczelnienia nawet w warunkach skrajnego zanieczyszczenia. Dotyczy to zarówno drobnego, jak i grubego pyłu.
 

Wykrywalne

Części wykrywalnych łozysk polimerowych igubal® mogą być zweryfikowane jako cząstki obce przy wszystkich powszechnych parametrów stosowanych w technologii wykrywania metali.

Obciążenia

Obciążenia przenoszone przez bezobsługowe elementy łożyskowe igubal® są bardzo wysokie w temperaturach pokojowych. Elementy łożyskowe igubal® przenoszą duże siły i jednocześnie waża tylko piątą część tego co ich metalowe odpowiedniki. Doskonale właściwości tłumienne wzrastają dzięki dwuczęściowej budowie realizowanej z części plastikowych, w przeciwieństwie do stali.

W aplikacjach wysokotemperaturowych należy wziąć pod uwagę właściowości plastku takie jak relaksacja. Dlatego w szczególnych wypadkach należy sprawdzić nośność, zwłaszcza przy dużych naciskach występujących długotrwale, niskich prędkościach i wysokich temperaturach.

Współczynniki tarcia i prędkości:

Ważną zaletą bezobsługowych łożysk igubal® jest to, iż szybki ruch wałka osadzonego w łożysku odbywa się na sucho, bezpośrednio po powierzchni osadzonej kuli iglidur® W300. Zaletą tego połączenia platik-stal są możliwe do osiągnięcia prędkości w pracy na sucho. Biorąc pod uwagę obciążenia promieniowe, maksymalne prędkości poslizgu do 0,5 m/s są możliwe do osiągnięcia.

Ruchy kątowe łożyska sferycznego odbywaja się między zewnętrzną powierzchnią czaszy kulistej a oprawą.

Bezobsługowe elementy łożyskowe igubal® dopuszczają ruchy liniowe wałka.

Temperaury pracy

Elementy łożyskowe igubal® mogą być stosowane w temperaturach od 30 do 80 stopni. Wersja HT może być używana stale w temperaturze +200°C. Tabela 02 ilustruje wpływ temperatury na nosność elemntów igubal®.

Odporność chemiczna

Zarówno iglidur® W300 jak i igumid G są odporne na słabe kwasy i słabe zasady jak również na paliwa i wszelkie smary. Abosrbcja wilgoci elemntów igubal® wynosi ok. 1,3 Wt. -% w standardowych warunkach klimatycznych. Graniczne nasycenie w wodzie wynosi w 6,5%. Należy wziąć to pod uwagę przy wpływie środowiska. Wersja HT może być stosowana w celu zapewnienia wyższej odporności na substancje chemiczne.

Promieniowanie radioaktywne

Samonastawne łożyska igubal® są odporne na promieniowanie 3 x 102 Gy.

Odporność UV

Odporność na korozję elementów łożysk igubal® czyni je szczególnie odpowiednimi do zastosowań zewnętrznych. elementy łożyskowe igubal® są odporne na promieniowanie UV. Lekka zmiana barwy czaszy ( pociemnienie ) poprzez promienie UV i wpływy atmosferyczne nie wpływa na mechaniczne, elektryczne i termiczne właściwości materiału.

Tolerancje

Elementy łożysk igubal® mogą być używane przy różnych granicach tolerancji zgodnie z zastosowaniem. Są zaprojektowane z dużym luzem, żeby zapezpieczyc bezpieczeństwo pracy nawet przy duzych prędkościach obrotowych. Otwór wewnętrznego pierścienia ma granicę tolerancji zgodnie z E10. Granica tolerancji w przypadku wałów powinna mieścić się w zakresie od h6 do h9. Granice tolerancji podane są w dołączonej tabeli. W razie zapotrzebowania na niższe lub inne granice tolerancji dla łożysk, należy skontaktować się z naszą firmą.