Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

chainflex® SFP "semi finished product"

Proces produkcji chainflex® SFP

Konkurencyjność i produktywność to kwestie, które zawsze były szczególnie istotne dla konstruktorów maszyn oraz specjalistów od automatyzacji. Trwający od 2009 roku kryzys ekonomiczny sprawił, iż szczupłe i produktywne procesy jeszcze bardziej znalazły się w centrum uwagi. Jednakże doświadczenie praktyczne coraz bardziej pokazuje, że rozwiązania "z półki" nie pozwalają na dłuższą metę na pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego. Z tego względu widoczna jest rosnąca tendencja do stosowania coraz bardziej zindywidualizowanych maszyn i urządzeń, pomagających przyspieszyć procesy oraz obniżyć koszty; tendencja ta wpływa również na producentów elementów. Nie chodzi tylko o dostarczanie produktów dokładnie dopasowanych do indywidualnych potrzeb, ale także szybkie dostawy, długą żywotność oraz umiejętność dostosowania się do nowych wymagań.
 
Oznaki tej tendencji igus® zauważył już w 2007 roku, gdy rozpoczął proces fundamentalnej restrukturyzacji procesu produkcji przewodów z asortymentu chainflex®.
 
Jednym z podstawowych założeń było wprowadzenie modułowej konstrukcji dla przewodów chainflex®. Konstrukcję techniczną przewodów chainflex® zmieniono w taki sposób, aby większość pojedynczych elementów można było produkować modułowo, pozwalając na wykorzystanie tych samych elementów w wielu różnych seriach przewodów chainflex®. Pozwoliło nam to sprostać zapotrzebowaniu na bardziej dostosowane do indywidualnych potrzeb produkty bez wzrostu kosztów. W igus® umożliwiający to proces produkcyjny określiliśmy mianem systemu "półproduktowego" ("Semi-Finished Product" - SFP). Obecnie wszystkie przewody są produkowane w oparciu o ten proces.
 
Obejmuje on produkcję wielu elementów w znacznych ilościach, które są następnie tymczasowo magazynowane i w ciągu kilku tygodni, po otrzymaniu zamówień na daną serię przewodów, łączone w gotowy produkt. Zasada jest następująca: półprodukty, których wytworzenie wymaga znacznej ilości czasu oraz nakładów finansowych są produkowane w znacznych ilościach oraz w sposób zoptymalizowany pod kątem czasu i kosztów.
 
Proces "SFP" pozwolił igus® utrzymać koszty gotowych produktów na stałym poziomie, pomimo znacznego wzrostu cen surowców.
 
System ten pozwolił igus® osiągnąć wskaźnik wykonanych na czas dostaw wynoszący 97,2%, dzięki czemu możemy dotrzymać obietnicę dostawy "w ciągu 24 godzin" dla ponad 1 000 rodzajów przewodów chainflex®.