Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Produkcja CD/DVD / Inżynieria procesu

Polimerowe głowice przegubowe zapewniają dużą dostepność lini produkcyjnej

Techniczne zaawansowanie dzięki technologii plastiku.

Linie produkcyjne optycznych przenosników pamięci charakteryzują się ekstremalnymi prędkościami. Płyta CD jest produkowana w czasie krótszym niż 1 sekunda. Wymagania poszczególnych elemntów maszyny są bardzo duże. Polimerowe głowice przegubowe odgrywaja znacząca rolę w zapewnieniu dużej liczby cykli. W swojej siedzibie w Baden Wuerrtemburg, STEAG Hamatech projektuje, tworzy fabryki i sprzęt do produkcji optycznych nosników danych oraz zaopatruje przemysł produkcji tych nosników w rozwiązania systemowe dla wszystkich formatów dysków. Czas cyklu dla wyprodukowania jednej płyty CD wynosił ok. 4 sekundy, w przeciagu kilku lat niezmiennie. Teraz wynosi on 1,6 sekundy. Zwiększyło to wydajnośc o 250 %. Linia produkcyjna działa na okrło 365 dni w roku. Jednostki transportowe osiągają od 17,5 do 20 milinów cykli rocznie. Pociąga to za sobą niezwykle duże wymagania dla dostawców kompenentów.

Produkcja CD/DVD Głowice przegubowe są wolne od zużycia i obsługi. Wystepuje tutaj minimalna ścieralność - kryterium decydujące o produkcji w warunkach cleanroom.

igubal® polimerowe głowice przegubowe pod stałym obciążeniem

Głowice przegubowe igubal® wykazują swoją wytrzymałość w tych wymagających warunkach. igubal® jest systemem samonastawnych elementów łożyskowych całkowicie wykonanych z plastiku. Obsługa trybu lakierowania była przetestowana na ławie testowej. Test trwał dwa i pół roku, 94 miliony cykli - głowice przegubowe nie wykazują zużycia.

Polimerowe łożyska kuliste Polimerowe łozyska kuliste w maszynie pakującej

Aplikacje bez ograniczeń

Użytkownik igubal® wykorzystuje wszystkie zalety zastosowanych części wykonanych z wysokowydajnego palstiku. Wykazuja one doskonałe właściwości tłumienia wibracji i pracuja calkowicie na sucho. Poprzez to są niewrazliwe na brud, mogą pracować w cieczach a nawet w chemikaliach i są całkowicie odporne na korozję. Z tego powodu możliwości tych polimerowych łożysk kulistych są prawie nieograniczone. Znajdują one zastosowanie od przemysłu samochodowego, przez pakowanie oraz rozlewnie płynów.

Więcej o zastosowanych produktach

Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.