Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Szybki w aplikacjach cleanroom

Transport wafli

Jeden prowadnik igus® rodziny E6 przyspiesza sekwencje pracy w przypadku tej aplikacji produkcji wafli w przemysle spożywczym. Wraz z prowadnikiem E6, zasilanie energią przyspieszenia aż do 4 m/s2 i prędkości do 6 m/s nie sa problemem. Nawet mimimalne wycieranie jest bardzo ważne, gdyż duży stopien czystosci jest decydującym czynnikiem w przemysle spozywczym. E6 jest dopuszczony do aplikacji Clean Room wraz z certyfikacją IPA Fraunhofer.


Schmid Technology Systems, Marijan Strugar,
Niedereschach, Niemcy

Wafer handling

Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.

Więcej aplikacji z różnych sektorów

Nagroda vector