Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® L500 – dane materiałowe

Dane materiałowe tabela

Właściwości ogólne Element iglidur® L500 Metoda pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,53
Kolor czarny
Maks. absorpcja wilgoci przy 23 °C / 50% wilg. wzgl. h. Wt.-% 0,1 DIN 53495
Maks. absorpcja wody Wt.-% 0,3
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamiczny, dla stali µ 0,19 - 0,26
wartość pv, maks. (na sucho) MPa x m/s 4,0

Właściwości mechaniczne
Moduł sprężystości MPa 12.015 DIN 53457
Wytrzymałość na zginanie w temperaturze 20 °C MPa 201 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 70
Zalecany maks. nacisk powierzchniowy (20 °C) MPa 70
Twardość D w skali Shore'a 81 DIN 53505

Właściwości fizyczne i termiczne
Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +250
Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +315
Niższa temperatura stosowania °C -100
Przewodność cieplna [W/m x K] 0,45 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23°C) [K-1 x 10-5] 6 DIN 53752

Właściwości elektryczne
Rezystancja styku Ωcm > 1010 DIN IEC 93
Rezystancja powierzchniowa Ω > 1012 DIN 53482
Tabela 01: Tabela właściwości materiału


iglidur W360
 
 
Wykres 01: Dopuszczalne wartości pv dla łożysk iglidur® L500 przy pracy na sucho, przy zastosowaniu stalowego wałka, w temperaturze +20 °C, zamontowanego w stalowej obudowie
 
X = Prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = Obciążenie [MPa]

Pochłanianie wilgoci


 
Bardzo niska absorpcja wody 0,1 %wagowo w normalnych warunkach oraz 0,3 %wagowo w pełnym zanurzeniu w wodzie również pozwala na ciągłą pracę w wysokiej wilgotności oraz mediach.


iglidur L500 Wykres 02: Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (60 MPa przy +20 °C)
 
X = Temperatura [°C]
Y = Obciążenie [MPa]
iglidur L500 Wykres 03 Odkształcenie pod wpływem obciążęnia i temperatury
 
X = Obciążenie [MPa]
Y = Odkształcenie [%]

Właściwości mechaniczne

Ze wzrostem temperatur zmniejsza się wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® L500. Wykres 02 pokazuje tą zależność. Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy to mechaniczna właściwość materiału. Nie można na tej podstawie wyciągnąć żadnych wniosków co do właściwości trybologicznych.

Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację iglidur® L500 podczas obciążeń radialnych. Przy zalecanym maksymalnym nacisku powierzchniowym 70 MPa w temperaturze pokojowej odkształcenie jest mniejsze niż 2,5%. Odkształcenie plastyczne może być pomijane do tej wartości. Jednakże, jest to również zależne od cyklu pracy obciążenia.


Maksymalna prędkość pracy

m/s Obrotowy Oscylacyjny Liniowy
Ciągły 4,0 1,5 5,0
Krótkotrwale 5,0 3,0 8,0

Tabela 03: Maksymalna powierzchniowa prędkość poślizgu

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

iglidur® L500 został stworzony przede wszystkim do dużych prędkości powierzchniowych z niskimi obciążeniami. Dzięki wysokiej odporności na temperatury materiału iglidur® L500, fizyczny limit spowodowany nagrzewaniem się łożyska został znacznie podwyższony. Ponadto ekstremalnie niskie zużycie umożliwia osiągnięcie wysokich prędkości oraz przyśpieszeń. Maksymalne prędkości są przedstawione w tabeli 03.


Temperatury

Łożyska z materiału iglidur® L500 moga być stosowane w temperaturach aż do +315 °C krótkoterminowo. Od temperatur +130 °C zalecane jest mechaniczne zabepieczenie tulei w gnieździe.. Wyższe temperatury pracy mogą spowodować utratę mocowania na wcisk tulei oraz poruszanie się tulei w gnieździe.


iglidur® W360 Na sucho Smary Olej Woda
C. o. f. µ 0,08 - 0,15 0,09 0,04 0,04

Tabela 04: Współczynniki tarcia po stali (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Tarcie i zużycie

Współczynnik tarcia dla materiału iglidur® L500 w pracy na sucho ponownie maleje w znaczny sposób wraz ze wzrostem prędkości. Wykres 04 pokazuje ten efekt w pracy z wałkiem stalowym. Wraz ze wzrostem obciążenia, współczynnik tarcia maleje, szczególnie w zakresie obciążeń do 20 MPa (Wykres 05).

Wykres 04: Współczynniki tarcia Wykres 04: Współczynniki tarcia w zależności od prędkości powierzchniowej, p = 1 MPa,
 
X = Prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = Współczynnik tarcia μ
Wykres 05: Współczynniki tarcia Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s
 
X = Obciążenie [MPa]
Y = Współczynnik tarcia μ

Wykres 06: Współczynniki tarcia Wykres 06: Współczynniki tarcia w zależności od powierzchni wałka (wałek Cf53)
 
X = Chropowatość wałka Ra [μm]
Y = Współczynnik tarcia μ

Materiały wałków

Wykres 06 pokazuje wynik porównani testu pomiędzy materiałem iglidur® L500 a spiekanym brązem. Zużycie spieków z brązu wzrasta wykładniczo powyżej prędkości 1,5 m/s, podczas gdy iglidur® L500 zachowuje niemal stały poziom zużycia aż do prędkości ponad 4 m/s.


Środek chemiczny Odporność
Alkohol +
Węglowodory +
Tłuszcze, oleje bez dodatków +
Paliwa +
Rozcieńczone kwasy +
Silne kwasy +
Rozcieńczone zasady +
Mocne zasady +
+ odporne0 ograniczona odporność – nieodporne
 
Wszystkie dane podawane w temperaturze pokojowej [+20 °C]
Tabela 02: Odporność chemiczna łożysk iglidur® L500

Dodatkowe właściwości

Odporność na promieniowanie Łożyska iglidur® L500 są odporne na promieniowanie o natężeniu do 3 · 102 Gy. Większe natężenie promieniowania wpływa na materiał i może powodować zmniejszenie jego właściwości mechanicznych.
 
 
Odporność UV Właściwości łożysk z materiału iglidur® L500 nie ulegają zmianie pod wpływem promieniowania UV lub innych czynników pogodowych.
 
 
PróżniaW próżni, zawartość wilgoci jest uwalniana w postaci pary. Dzięki niewielkiej absorpcji wody możliwe jest stosowanie w próżni.


Średnica
d1 [mm]
Wałek h9
[mm]
iglidur® L500
F10 [mm]
Oprawa H7
[mm]
do 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021

Tabela 05: Ważne tolerancje wg normy ISO 3547-1. Podane tolerancje odnoszą się do łożysk wciśniętych.

Tolerancje instalacyjne

Łożyska ślizgowe iglidur® L500 to łożyska standardowe do wałków o tolerancji h (rekomendowana minimum h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w oprawę o tolerancji H7. Po montażu w oprawę o wymiarach nominalnych, w sytuacjach standardowych średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji F10. Dla poszczególnych wymiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę produktu).