Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® L350 – dane materiałowe

Tabela danych materiałowych

Ogólne specyfikacjeJednostkaiglidur® L350Metoda pomiaru
Gęstośćg/cm³1,54 
Kolor ciemnoszary 
Maks. absorpcja wilgoci przy 23 °C/50% wilg. wzgl.% masy0,4DIN 53495
Maks. całkowita absorpcja wilgoci% masy1,4 
Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny dla staliµ0,07 – 0,18 
Wartość PV, maks. (na sucho)MPa x m/s3,00 

Właściwości mechaniczne
Moduł sprężystościMPa15.882DIN 53457
Wytrzymałość na zginanie przy+20°CMPa210DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanieMPa210 
Zalecany maks. nacisk powierzchniowy (20 °C)MPa59 
Twardość D w skali Shore'a 80DIN 53505

Właściwości fizyczne i termiczne
Maks. długotrwała temperatura aplikacji°C+180 
Maks. krótkotrwała temperatura pracy°C+210 
Minimalna temperatura stosowania°C-100 
Przewodność cieplna[W/m x K]0,61ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23°C)[K-1 x 10-5]7DIN 53752

Właściwości elektryczne
Opór właściwy objętościowyΩcm> 105DIN IEC 93
Rezystancja powierzchniowaΩ> 105DIN 53482

Tabela 01: Tabela materiałowa iglidur® L350


Wykres 01: Dopuszczalne wartości pv dla iglidur® L350 Wykres 01: Dopuszczalne wartości pv dla iglidur® L350

Wartości pv iglidur® L350

Firma igus opracowała kolejne bezsmarowe i bezobsługowe tworzywo: iglidur L350, przeznaczone do zastosowań z wysokimi, ciągłymi prędkościami. Dzięki małej rozszerzalności cieplnej oraz niskiej absorpcji wilgoci, łożyska mają minimalne tendencje do zwiększania swoich wymiarów. iglidur® L350 jest szczególnie odpowiedni do stosowania w wentylatorach, dmuchawach lub silnikach elektrycznych - a koszty są również niższe.
 
Wykres 01: Dopuszczalne wartości pv dla łożysk ślizgowych iglidur® L35o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho, przy zastosowaniu stalowego wałka, w temperaturze +20 °C, zamontowanego w stalowej oprawie
 
X = prędkość powierzchniowa [m/s], Y = Obciążenie [MPa] 


Środek chemicznyOdporność
Alkohol+
Węglowodory+ do 0
Tłuszcze, oleje bez dodatków+
Paliwa+
Rozcieńczone kwasy+
Silne kwasy+
Rozcieńczone zasady+
Silne zasady+
Tabela 02: Odporność materiału iglidur® L350 w temperaturze pokojowej [+ 20 °C]
+ odporny      0 ograniczona odporność     - nieodporny
 

Właściwości elektryczne

Opór właściwy objętościowy> 105 Ωcm
Rezystancja powierzchniowa> 105 Ω
Tabela 03: Właściwości elektryczne iglidur® L350

Absorpcja wilgoci

Bardzo niska absorpcja wody 0,4 %masowo w normalnych warunkach oraz 1,4 %masowo w pełnym zanurzeniu w wodzie również pozwala na ciągłą pracę w wysokiej wilgotności oraz mediach.

Próżnia

W próżni, zawartość wilgoci jest uwalniana w postaci pary. Ze względu na niską absorpcję wilgoci, stosowanie w próżni jest możliwe.

Odporność na promieniowanie

Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur® L350 są odporne na promieniowanie o natężeniu 2 x 10² Gy. Większe natężenie promieniowania wpływa na materiał i może powodować zmniejszenie jego właściwości mechanicznych.

Odporność na promieniowanie UV

Właściwości łożysk z materiału iglidur® L350 nie ulegają zmianie pod wpływem promieniowania UV lub innych czynników pogodowych.


Właściwości mechaniczne

Ze wzrostem temperatur zmniejsza się wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® L350. Wykres 02 pokazuje tą zależność. Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy to mechaniczna właściwość materiału. Z tego faktu nie wynikają wnioski dotyczące właściwości trybologicznych.

Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (59 MPa przy +20°C) Wykres 02: Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (59 MPa przy +20 °C)
 
X = Temperatura [°C]{HC} Y = Obciążenie [MPa]

Odkształcenie pod wpływem obciążenia i temperatury

Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację iglidur® L350 pod różnymi obciążeniami. Przy zalecanym maksymalnym nacisku powierzchniowym 59 MPa w temperaturze pokojowej odkształcenie jest mniejsze niż 2,5%. Odkształcenie plastyczne może być pomijane do tej wartości. Jednakże, jest to również zależne od cyklu pracy obciążenia.

Odkształcenie pod wpływem obciążenia i temperatury Wykres 03: Deformacja pod naciskiem i temperaturą
 
X = Obciążenie [MPa], Y = Deformacja [%]

Maksymalna prędkość:

m/sObrotowyOscylacyjnyliniowy
Ciągła3,01,54,0
Krótkotrwała4,03,06,0
Tabela 04: Maks. prędkość powierzchniowa iglidur® L350

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

iglidur® L350 został stworzony przede wszystkim do wysokich prędkości powierzchniowych
z niskimi obciążeniami. Dzięki wysokiej
odporności na temperatury materiału iglidur® L350, fizyczny
limit spowodowany nagrzewaniem się łożyska został
znacznie zwiększony. Dodatkowo, wyjątkowo
niskie zużycie pozwala na szybkie
pokonywanie długich odcinków ślizgowych przy wysokich prędkościach obwodowych. Maksymalne
prędkości są przedstawione w sąsiadującej tabeli.


iglidur® L350Temperatura aplikacji
Minimalna- 100 °C
Maks. długotrwała+ 180 °C
Maksymalna, krótkotrwała+ 210 °C
Dodatkowo zabezpieczony osiowo+ 140 °C
Tabela 05: Graniczne wartości temperatury dla materiału iglidur® L350

Temperatury

Łożyska ślizgowe z iglidur® L350 mogą być stosowane w temperaturach aż do +210 °C krótkoterminowo. Prosimy zwrócić uwagę, że od temperatur +140 °C zalecane jest mechaniczne zabezpieczenie łożyska. Wyższe temperatury pracy mogą spowodować utratę mocowania na wcisk łożyska oraz poruszanie się w gnieździe.


Współczynniki tarcia w zależności od prędkości Wykres 04: Współczynniki tarcia w zależności od prędkości powierzchniowej, p = 1 MPa,
 
X = prędkość powierzchniowa [m/s] {HC} Y = Współczynnik tarcia μ

Tarcie i zużycie

Wyjątkowo niskie współczynniki tarcia pozostają takie same nawet przy wysokich prędkościach. Wykres 04 przedstawia tą zależność przy współpracy z wałem stalowym oraz nacisku powierzchniowym wynoszącym 0,75 MPa.

iglidur® A300Na suchoSmarOlejWoda
C. o. f. µ0,07 - 0,180,060,040,03

Tabela 06: Współczynniki tarcia materiału iglidur® A350 po stali (Ra = 1 µm, 50 HRC)


Zużycie, zastosowanie wiążące się z ruchami obrotowymi przy współpracy z wałami z różnych materiałów, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Wykres 05: Zużycie, ruch obrotowy we współpracy z wałkami z różnych materiałów, nacisk p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
Y= Zużycie [μm/km]

Materiały wałów

Wykres 05 przedstawia porównanie zużycia łożyska spiekanego ze zużyciem łożysk wykonanych z materiałów iglidur® L500 oraz L350. Przy prędkościach ślizgowych wynoszących 1,5 m/s lub więcej, zużycie łożyska spiekanego zwiększa się w sposób wykładniczy, podczas gdy zużycie łożysk ślizgowych iglidur® utrzymuje się na niemal jednakowym poziomie do prędkości przekraczających nawet 3 m/s.
 
A = Aluminium, twardo anodowane
B = Stal do cięcia swobodnego
C = Cf53
D = Cf53, twardo chromowana
E = St37
F = V2A
G = X90

Ruch obrotowy, zużycie w pracy ze stalą Cf53, p = 0,25 MPa, T = +23  °C Wykres 06: Obrotowe zużycie na Cf53, p = 0,25 MPa, T = + 23 °C
 
X = prędkość powierzchniowa, [m/s], Y = Współczynnik zużycia [μm/km]
A = Spiekane łożysko, B = iglidur® L350, C = iglidur® L500
Obrotowy współczynnik tarcia - „Wysoka prędkość” na Cf53, p = 1 MPa (z wyjątkiem iglidur® L250), T = + 23 °C Wykres 07: Obrotowy współczynnik tarcia - „Wysoka prędkość” na Cf53, p = 1 MPa (z wyjątkiem iglidur® L250), T = + 23 °C
 
X = prędkość powierzchniowa [m/s], Y = Współczynnik tarcia [μ]
A = iglidur® L350, B = iglidur® L500

Średnica
d1 [mm]
Wałek h9
[mm]
iglidur® A350
F10 [mm]
Oprawa H7
[mm]
do 3+0,000 +0,010+0,006 +0,046–0,025 +0,000
> 3 do 6+0,000 +0,012+0,010 +0,058–0,030 +0,000
> 6 do 10+0,000 +0,015+0,013 +0,071–0,036 +0,000
> 10 do 18+0,000 +0,018+0,016 +0,086–0,043 +0,000
> 18 do 30+0,000 +0,021+0,020 +0,104–0,052 +0,000
> 30 do 50+0,000 +0,025+0,025 +0,125–0,062 +0,000
> 50 do 80+0,000 +0,030+0,030 +0,150–0,074 +0,000
> 80 do 120+0,000 +0,035+0,036 +0,176–0,087 +0,000
> 120 do 180 +0,000 +0,040+0,043 +0,203+0,000 +0,100
Tabela 07: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1 po wciśnięciu

Tolerancje montażowe

Łożyska ślizgowe iglidur® L350 to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (rekomendowana minimum h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zmontowaniu w oprawę o wymiarach nominalnych, w standardowych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji F10. Dla poszczególnych rozmiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę zakresu produktów).