Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69
e-chain® do pomieszczeń typu „clean room” podczas testów

W czystych pomieszczeniach są szczególnie wysokie wymagania co do odporności na ścieranie ruchomych elementów. Systemy zasilania energią serii E6 i E14 zostały przetestowane przez departament produkcji czystej i mikroprodukcji Instytutu Fraunhofer Institute for Production Technology and Automation (IPA).
Wyniki:
Zgodnie z VDI 2083 strona 8 (Przydatność sprzętu do czystych pomieszczeń) przetestowane łańcuchy energii serii E6 mogą być stosowane przy prędkości przesuwania v = 1 m/s i v=2 m/s w czystych pomieszczeniach ISO klasa 3 (zgodnie z DINE EN ISO 146441-1). Łańcuchy energii Seria E14 są odpowiednie do prędkości przesuwania 1 m/s nawet w czystych pomieszczeniach ISO, klasa 2. Szczególnie interesujące w bardzo przekonywujących wynikach jest to, że badane projekty są standardowymi wersjami firmy igus®, a nie produktami wykonanymi ze specjalnych materiałów.
Niniejsze wyniki testów oferują możliwość dostawy najlepszego z możliwych produktów dla danych indywidualnych wymagań klienta z uznanym na świecie certyfikatem kwalifikacyjnym.

Brooks Automation Inc. jest światowym dostawcą całkowicie zintegrowanych rozwiązań automatyki w przemyśle półprzewodników.

Brooks – Fixload.

 
Systemy zasilania energią firmy igus® w czystym pomieszczeniu u klienta firmy Brooks.

Firma Brooks wymaga szczególnie czystego powietrza podczas produkcji swojego Fixload. Wynika to z bardzo wrażliwej powierzchni nakładania obciążenia interfejsu do sprzętu przetwarzania płytek 300 mm podczas produkcji półprzewodników. Ponieważ przetwarzane płytki są narażone na działanie środowiska podczas obciążenia, możliwość stosowania systemu zasilania energią w czystym pomieszczeniu jest, między innymi bardzo ważna w tym przypadku.

Testy wykonane przez firmę Brooks wykazały, że zużycia systemu zasilania energią firmy igus® nie można wykryć nawet w długotrwałych testach. W pozycjach instalacji wiszącej są stosowane Zipper e-chain®. Najczęściej osiągana podczas trójzmianowej pracy jest odległość przesuwania 290 mm, liczba cykli 50-60 cykli/godz.

Inne korzyści:
Opatentowany system suwakowy umożliwia wypełnianie kablami w błyskawicznym tempie z dodatkową ochroną. Zwiększa to bezpieczeństwo pracy oraz czas stosowania.

More on applied products here
Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.