Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Samonośna - Aplikacja krótkiego przesuwu

Samonośna

Jeżeli górny odcinek prowadnika e-chain® pracuje bez kontaktu z dolnym odcinkiem prowadnika na całym odcinku przesuwu to mówimy o aplikacji samonośnej.

Długość samonośna

Odcinek pomiędzy końcówką przesuwaną a początkiem promienia krzywej łańcucha e-chain® nazywa się "długością samonośną" . Jest ona zawsze zależna od typu łańcucha e-chain® i ciężaru wypełnienia. FLG

Przykład aplikacji samonośnej prostej FLG

Rodzaj wbudowania "FLG" zapewnia zawsze najdłuższy okres użytkowania i może pracować przy maksymalnych prędkościach i przyspieszeniach.

Aplikacje samonośne

Aplikacja samonośna jest najpopularniejszą ze wszystkich rodzajów zastosowań. Prowadniki e-chain® firmy igus® doskonale sprawdzają się tam, gdzie występuje wysoka dynamika i potrzebna jest długa żywotność. Maksymalna długość samonośna zależy w pierwszym rzędzie od ciężaru wypełnienia i wybranego typu e-chain® lub E-Tube. W wyniku tego rozróżniamy trzy typy samonośnej długości:

01) Samonośna —Prosty górny odcinek prowadnika FLG

Prowadnik kablowy jest stosowany w obszarze FLG, jeżeli jego górny odcinek posiada naprężenie wstępne lub jest prosty, lub jeżeli jego wysokość równa się maksymalnemu zwisowi połowy ogniwa prowadnika. Instalacja FLG jest zawsze polecanym wariantem. Prowadnik kablowy pracuje cicho i nie jest narażony na dodatkowe wibracje.

02) Samonośna ze zwisem FLB

Prowadnik kablowy jest stosowany w obszarze FLB, jeżeli jego zwis wynosi więcej niż połowa wysokości łańcucha i mniej niż najmniejszy dostępny promień serii łańcucha. Wariant FLB, samonośny z ugięciem, jest technicznie dopuszczalny dla wielu rozwiązań. Mogą jednak wystąpić ograniczenia w przypadku maksymalnej prędkości i przyspieszenia.

03) "Zwis krytyczny"

Jeżeli zwis jest większy niż dopuszczalne FLB, wówczas mówimy o krytycznym zwisie. Należy unikać instalacji z krytycznym zwisem, które są dopuszczalne tylko w wyjątkowych przypadkach. Prowadnika kablowego nie wolno instalować w obszarze krytycznego zwisu. Istnieją zastosowania, które po bardzo długim okresie użytkowania osiągną stadium krytycznego zwisu. W takiej sytuacji prowadnik kablowy lub rurę kablową należy wymienić. W takich przypadkach prosimy o kontakt!
Przykład dopuszczalnego zwisu w aplikacji samonośnej FLB

Długość samonośna

Dla wszystkich e-chain® lub ETube, można znaleźć wartości "FLG" i "FLB" w dwóch pozycjach: Na następnych stronach tego rozdziału przedstawiony jest przegląd informacji dla poszczególnych serii. Wartości te są istotne dla:

Wyszukania odpowiedniego ciężaru wypełnienia i długości przesuwu E-Chain

Identyfikacja maksymalnego obciążenia dla wybranego e-chain®.

Poniższe podane współczynniki powinny być rozważane przy wyborze poprawnego e-chain®:

Długość samonośna

Prędkość

Przyspieszenie

Okres użytkowania

Powierzch. stykowa

Poziom hałasu

Środowisko techniczne

Co zrobić jeżeli długość samonośna jest niewystarczająca?

Jeżeli twoja aplikacja, (ciężar wypełnienia i przesuw) przekroczą parametry długości samonośnej danego rozwiązania e-chain®, wtedy możliwe są następujące opcje:

Wybór bardziej stabilnego igus® e-chain®igus®

Podparcie e-chain® w obszarze samonośnym (ta opcja ma ograniczenia w przyspieszeniu, prędkości i poziomie hałasu). Trzy podstawowe przykłady pokazują grafiki poniżej. Prosimy skonsultować się z igus® jeżeli rozważają Państwo jedną z możliwości – z przyjemnością przedstawimy szczegóły rozwiązania.

Użycie "wielopasmowego" e-chain® lub "zagnieżdżonego" łańcucha e-chain® we wnętrzu innego łańcucha (proszę o konsultacje z igus® w sprawie takiej opcji)

Projektowanie odcinka przesuwu jako "aplikacja ślizgowa”.

Seria 28 z podparciem strefy "FL B"
Całkowita długość przesuwu samonośnego prostego może być zwiększona wzdłuż górnego odcinka prowadnika maksymalnie od 50% wartości FLG i wzdłuż dolnego biegu maksymalnie
Podparcie strefy FLB Całkowita długość przesuwu może być wydłużona maksymalnie o 100% wartości FLB verlängert werden

Prędkość, przyspieszenie i okres użytkowania

Dla aplikacji samonośnych, przyspieszenie (a) stanowi parametr krytyczny. Wysokie przyspieszenie może powodować wibracje łańcucha e-chain® i zredukować okres użytkowania. Stanowi to duże zagrożenie dla łańcucha e-chain® którego gięcie jest większe niż FLG Maks. wartość dla przyspieszenia (a), prędkości (v) i okresu użytkowania osiągną Państwo tylko przy parcy z e-chains® z konstrukcją FLG samonośną prostą. Zastosowanie FLG dla systemu e-chain® umożliwia zwiększenie obciążenia aplikacji. Istnieje możliwość osiągnięcia szczytowego przyspieszenia 784 m/s2 przy pracy ciągłej. Za pomocą przeprowadzanych testów w laboratoriach igus® oraz z doświadczenia praktycznego, zostały określone standardowe wartości okresu użytkowania. Nasze testy potwierdziły poprawność standardowych wartości stosowanych we wszystkich e-chains® i E-Tube igus®. Istotne pozostaje zawsze, czy aplikacja ma być zaprojektowana jako dł. samonośna prosta FLG czy też ze zwisem FLB.

Standardowe wartości max. prędkości i przyspieszenia Samonośna

    FLG FLB
v maks. [m/s] 20 3
v szczytowa [m/s] 50 -
a maks. [m/s2] 200 6
a szczytowe [m/s2] 784 -
Standardowe, orientacyjne wartości okresu eksploatacji przy FLG 10 milionów cykli

X = przyspieszenie a [m/s2]
Y = FLG okres użytkowania Z w milionach cykli
Standardowe wartości okresu użytkowania dla FLG w zależności od przyspieszenia
Samonośne X = przyspieszenie a [m/s2]
Y = FLB okres eksploatacji Z w milionach cykli
Orientacyjne wartości okresu eksploatacji przy FLB w zależności od przyspieszenia

Preferowane serie dla max. prędkości i przyspieszeń

Powierzchnie stykowe

Samonośne aplikacje e-chains® wymagają powierzchni, na której dolny odcinek prowa. może się toczyć. Istnieje na to wiele możliwości, zgodnie z przedstawionymi rysunkami po prawej stronie.Dostępnych jest wiele opcji materiałowych: metale, polimery, kamień, drewno, cement, szkło itp. Posiadamy także rozwiązania dla zminimalizowania poziomu hałasu dolnego odcinka prowadnika. Prosimy skonsultować się z igus® w sprawie tego tematu. Przy wyborze powierzchni biegu, należy się upewnić że brud i gruz nie zbiera się na ścieżce e-chain®.

Możliwe są różne powierzchnie i rynny prowadzące

Samonośny dolny odcinek prowadnika

Samonośny dolny odcinek prowadnika e-chains® bez podparcia wzdłuż dolnego odcinka ma ograniczone użycie. Wartość FLU zazwyczaj musi być określona na podstawie testów przeprowadzonych przez igus®. Maksymalna dopuszczalna wartość wstępna uzależniona jest od ciężaru wypełnienia, wybranego łańcucha e-chain®, dynamiczności i innych czynników, ponieważ mieszane zastosowanie tych parametrów może produkować różne wyniki. Jeżeli dolny bieg łańcucha e-chain® nie może być podparty na całej długości, proszę skontaktować się z igus®.

Zalecamy wahadłowe elementy mocujące jako standard! Przy prędkościach > 20 m/s i przyspieszeniu > 20 m/s2 zalecamy sztywne elementy mocujące.

Elementy mocujące

Zalecamy wahadłowe elementy mocujące jako standard dla aplikacji samonośnych. Wahadłowe elementy mocujące kompensują naprężenie wstępne, mogą być instalowane w łatwiejszy sposób i odciążają pierwsze ogniwo łańcucha e-chain® w pracy. Wyjątki: Jeżeli przyspieszenie jest większe niż 20 m/s2 lub jeżeli wysokość jest ograniczona do wartości HF . Sztywne elementy mocujące utrzymują wtedy łańcuch w wymiarze HF.

System E4 częściowo samonośny - proszę skontaktować się z igus® na temat tego typu konfiguracji.