Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® J - dane materiałowe

Tabela materiałów

Ogólne właściwości Jednostka iglidur® J Sposób pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,49
Kolor żółty
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. % masy 0,3 DIN 53495
Maks. Absorbcja wilgoci % masy 1,3
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą µ 0,06 - 0,18
wartości pv (na sucho) MPa x m/s 0,34

Własności mechaniczne
Moduł Young'a E MPa 2.400 DIN 53457
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C MPa 73 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 60
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) MPa 35
Twardość D, Shore'a 74 DIN 53505

Fizyczne i termiczne właściwości
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji °C +90
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji °C +120
Minimalna temperatura aplikacji °C -50
Przewodność termiczna [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23° C) [K-1 x 10-5] 10 DIN 53752

Własności elektryczne
Opór właściwy objętościowy Ωcm > 1013 DIN IEC 93
Oporność powierzchniowa Ω > 1012 DIN 53482
Tabela 01: Dane materiału

Wykres 01: Dopuszczalne wartości pv dla łożysk iglidur® J o grubości ścianki 1mm przy pracy bezsmarownej na metalowym wałku, przy 20°C, zamontowane w stalowej obudowie.

X = Prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = Pobiera [MPa]


 
Łożyska iglidur® J charakteryzują się bardzo niskimi współczynnikami tarcia podczas pracy na sucho i bardzo niewielkimi drganiami ciernymi.


Wykres 02: Maksymalny zalecany naciśk powierzchni w zależności od temperatury (35MPa dla +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Pobiera [MPa]
Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem obciążenia i temperatury

X = Pobiera [MPa]
Y = Deformacja[%]

Własności mechaniczne

Ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® J maleje. Wykres 02 ilustruje tą zależność. W dopuszczalnej długoterminowo temperaturze +90°C dozwolone ciśnienie powierzchniowe wynosi nadal 20 MPa. Maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe reprezentuje mechaniczny parametr materiału. Nie można z tego wyciągać wniosków trybologicznych.


 
 
 
 
 
Ze względu na maksymalny dopuszczalny nacisk powierzchniowy na poziomie 35 MPa, łożyska ślizgowe iglidur® J nie są odpowiednie do skrajnie dużych obciążeń. Na Rys. 03 przedstawiono elastyczną deformację łożyska iglidur® J przy obciążeniach radialnych.


Maksymalna prędkość powierzchniowa

m/s obrotowy Oscylacyjna Liniowy
Stała 1,5 1,1 8
Chwilowa 3 2,1 10

Tabela 02: Maksymalne prędkości powierzchniowe

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

Niskie współczynniki tarcia i bardzo niska tendencja do powstawania efektu stick slip łożysk ślizgowych iglidur® J to bardzo istotne właściwości przy bardzo niskich prędkościach. Niemnej jednak, iglidur® J mogą być również używane do dużych prędkości powyżej 1 m/s. W obu przypadkach tarcie statyczne jest bardzo niskie i efekt stick slip nie występuje. Maksymalne wartości, przedstawione w tabeli 02, mogą być osiągnięte jedynie przy niskich naciskach. Przy określonych prędkościach tarcie może powodować wzrost temperatury do maksymalnych dopuszczalnych poziomów. W praktyce taki poziom temperatury jest rzadko osiągany na skutek zmiennych warunków zastosowania.


iglidur® J Temperatura robocza
Minimalna - 50 °C
Maksymalna ciągła + 90 °C
Maksymalna chwilowa + 120 °C
Dodatkowe zabezpieczenie osiowe + 60 °C

Tabela 03: Progi temperaturowe dla iglidur® J

Temperatury

Łożyska iglidur® J można stosować w zakresie od -50° C do +90°; maksymalna temperatura chwilowa pracy to 120° C. Powyżej +80°C zużycie znacznie wzrasta. Przy wyższych temperaturach niż +60°C zalecane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska.


iglidur® J Na sucho Tłuszcz Olej Woda
Współczynnik tarcia µ 0,06 - 0,18 0,09 0,04 0,04

Tabela 04: Współczynnik tarcia dla iglidur® J na stali (Ra = 1 μm, 50 HRC)

Tarcie i zużycie

Podobnie jak odporność na zużycie, współczynnik tarcia µ również zmienia się w zależności od obciążenia (rys. 04 i 05).

Wykres 04: Wpółczynniki tarcia zależnie od prędkości poslizgu, p = 0.75 Mpa

X = Prędkośc powierzchniowa [m/s]
Y = Współczynnik tarcia μ
Wykres 05: Współczynniki tarcia zależnie od obciążenia, v = 0,01 m/s

X = Pobiera [MPa]
Y = Współczynnik tarcia μ

Ścieranie przy zastosowaniach obrotowych oraz oscylujących dla różnych materiałów wałów Rysunek 06: Zużycie, aplikacje obrotowe z różnymi materiałami wałków, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Materiały wałka
Y = Zużycie[μm/km]
 
A = Aluminum, twardo anodowane
B = stal automatowa
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiały wałów

Tarcie i zużycie zależy także w duzym stopniu od powierzchni współpracującej z łożyskiem. Wraz ze wzrostem chropowatości wałka wzrasta współczynnik tarcia. Najlepiej nadają się wały o średniej chropowatości powierzchni Ra = 0,1 do 0,3 µm. Na Rys. 06 i 07 przedstawiono podsumowanie wyników badań przeprowadzonych dla łożysk wykonanych z tworzywa iglidur® J oraz różnych materiałów wałów. W porównaniu do większośći innych materiałów iglidur® zużycie łożysk ślizgowych iglidur® J przy niskich obciążeniach jest bardzo niskie dla wszystkich testowanych materiałów wałków. Odporność na zużycie jest bardzo niskie nawet dla obciążeń az do 5 Mpa. Jeżeli wymagany materiał dla wałów nie jest tutaj uwzględniony, należy się z nami skontaktować.

Zużycie w zastosowaniach obrotowych i wahliwych. Wykres 07: Zużycie przy zastosowaniach oscylujących i obrotowych z różnymi materiałami wałków p = 2 MPa
 
Y = Zużycie [μm/km]
 
A = Cf53
B = chromowane na twardo
C = stal nierdzewna 304
D = stal węglowa HR
 
Niebieskie= obrotowe
Różowe= oscylacyjne

Średni Odporność
Alkohol +
Węglowodory +
Tłuszcze, oleje, bez dodatków +
Paliwa +
Rozcieńczone kwasy 0 to -
Silne kwasy -
Rozcieńczone zasady +
Silne zasady + to 0
+ odporne      0 odporne warunkowo      - brak odporności

Wszystkie specyfikacje podano dla temperatury pokojowej [+20°C]
Tabela 05: odporność tworzywa iglidur® N54 na substancje chemiczne

Własności elektryczne Łożyska iglidur® J są izolatorami elektryczymi.

Opór właściwy objętościowy > 1013 Ωcm
Oporność powierzchniowa > 1012 Ω

Pozostałe właściwości

Odporność na substancje chemiczne
Łożyska iglidur® J są odporne na kwasy rozcieńczone i bardzo słabe jak również na paliwa i wszystkie rodzaje środków smarujących. Niska absorbcja wilgoci pozwala na zastosowanie ich w środowiskach wilgotnych. Łożyska iglidur® J sa odporne na powszechnie stosowane środki myjące w przemyśle spożywczym.
 
 
Promieniowanie radioaktywne Łożyska iglidur® J są odporne na promieniowanie o natężeniu do 3 • 102 Gy.
 
 
odporne na promieniowanie UVŁożyska iglidur® J zmieniają kolor pod wpływem działania promieni UV. Jednakże, właściwości materiału nie zmieniają się.
 
 
PróżniaŁożyska ślizgowe iglidur® J odgazowują się w próżni. Z tego powodu łożyska suche są odpowiednie do stosowania w próżni.


Maksymalna absorbcja wilgoci
dla +23 °C/50 % r. F. 0,3 waga-%
Maks. Absorbcja wilgoci 1,3 waga-%

Tabela 06: Absorpcja wilgoci przez łożyska iglidur® J

Wpływ absorpcji wilgoci na łożyska ślizgowe Wykres 10: Wpływ absorpcji wilgoci
 
X = Absorpcja wilgoci [waga %]
Y = Zmniejszenie średnicy wewnętrznej[%]

wchłanianie wilgoci / wchłanianie wody

Pochłanialność wilgoci łożysk iglidur® J wynosi około 0,3% w standradowych warunkach klimatycznych. Limit nasycenia w wodzie wynosi 1,3 %. Absorbcja wilgoci jest tak niska, iż rozszerzenie objętościowe na jej skutek należy brać pod uwagę jedynie w sytuacjach ekstremalnych.


Średnica
d1 [mm]
Wałek
h9 [mm]
iglidur® J
E10 [mm]
Oprawa H7
[mm]
Do 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 bis 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabela 07: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych iglidur® J według normy ISO 3547-1. Podane tolerancje odnoszą się do łożysk wciśniętych.

Wymiary montażowe

Łożyska iglidur® J są łożyskami standardowymi dla wałów z tolerancją h (zalecana jest minimalnie h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w gniazdo o tolerancji H7. Po zamontowaniu w obudowie przy nominalnej średnicy, wewnętrzna średnica łożyska automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10. Dla niektórych rozmiarów, w zależności od grubości ścianki tolerancja odbiega od podanych tu wartości (patrz program dostaw).