Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® J200 - dane materiałowe

Tabela materiałów

Ogólne właściwości Jednostka iglidur® J200 Sposób pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,72
Kolor Ciemno-szary
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. % masy 0,2 DIN 53495
Maks. Absorbcja wilgoci % masy 0,7
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą μ 0,11-0,17
Maks. wartości PV (suche) MPa x m/s 0,30

Własności mechaniczne
Moduł Young'a E MPa 2800 DIN 53457
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C MPa 58 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 43
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) MPa 23
Twardość D w skali Shore'a 70 DIN 53505

Fizyczne i termiczne właściwości
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji °C +90
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji °C +120
Chwilowa wyższa temperatura otoczenia1) °C +140
Min. Temperatura pracy °C -50
Przewodność cieplna W/m x K 0,24 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23° C) K-1 x 10-5 8 DIN 53752

Własności elektryczne
Opór właściwy objętościowy Ωcm > 108 DIN IEC 93
Oporność powierzchniowa Ω > 108 DIN 53482
1) Bez dodatkowego obciążenia; brad ruchu ślizgowego; relaksacja nie wykluczona.
Tabela 01: Dane materiału

Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk iglidur® J200 o grubości ścianki 1mm przy pracy bezsmarownej na metalowym wałku, przy 20°C, zamontowane w stalowej obudowie.

X = Prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = Pobiera [MPa]


 
iglidur® J200 jest wynikiem rozwoju łożysk ślizgowych o niskim tarciu. Tarcie odgrywa kluczową rolę szczególnie w zastosowaniach liniowych. Podczas, gdy wiele materiałów posiada doskonałe współczynniki tarcia przy wysokich obciążeniach to iglidur® J200 cechuje się także utrzymywaniem bardzo dobrych współczynników tarcia przy niskich obciążeniach.
 


Wykres 02: Maksymalny zalecany naciśk powierzchni w zależności od temperatury (23MPa dla +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Pobiera [MPa]
Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem obciążenia i temperatury

X = Pobiera [MPa]
Y = Deformacja[%]

Własności mechaniczne

Maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe reprezentuje mechaniczny parametr materiału.
Nie można z tego wyciągać wniosków trybologicznych. Ze wzrostem temperatur zmniejsza się wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® J200.
 
Rysunek 02 wyjasnią tą zależność.


Maksymalna prędkość powierzchniowa

m/s Prędkość obrotowa Oscylacyjna Liniowa
Stała 1 0,7 10
Chwilowa 1,5 1,1 15
Tabela 03: Limity temperatur dla iglidur® J200

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

iglidur® J200 osiąga duże prędkości poślizgu poprzez znakomity współczynnik tarcia. Ciągła dopuszczalna prędkośc obrotowa to 1 m/s. Dopuszczalne prędkości są jednakj wyższe chwilowo lub w ruchu liniowym. Podczas testów osiągnięto nawet 15 m/s w ruchu liniowym.


iglidur® J200 Temperatura robocza
Minimalna - 50 °C
Maksymalna ciągła + 90 °C
Maksymalna chwilowa + 120 °C
Dodatkowe zabezpieczenie osiowe + 60 °C
Tabela 03: Limity temperatur dla iglidur® J200

Temperatury

Maksymalna, dopuszczalna temperatura rzędu +120 °C nie może być przekroczona. Dlatego też należy dodać temperaturę otoczenia wygenerowaną przez tarcie. Od temperatury +60 °C w górę, łożysko musi zostać zabezpieczone mechanicznie, aby uniknąć niebezpieczeństwa wypadania tulei z gniazda. Odporność na zużycie również nieproporcjonalnie spada od 70 °C.


Wykres 04: Wpółczynniki tarcia zależnie od prędkości poslizgu, p = 0,75 Mpa

X = Prędkośc powierzchniowa [m/s]
Y = Współczynnik tarcia μ
Wykres 05: Współczynniki tarcia zależnie od obciążenia, v = 0,01 m/s

X = Pobiera [MPa]
Y = Współczynnik tarcia μ

Tarcie i zużycie

Pośród wszystkich materiałów iglidur®, iglidur® J200 posiada najniższy współczynnik tarcia. Średni współczynnik tarcia wszystkich pomiarów, nawet z różnymi materiałami wałków, wynosi 0,11 μ. Jako element współpracujący aluminium twardo anodowane jest szczególnie istotne.
 
Porównanie z pozostałymi materiałami iglidur® wyjaśnia, że łożyska z iglidur® J200 są odpowiednie raczej dla niskich obciążeń. Wpływ prędkości powierzchniowej i obciążenia na współczynnik tarcia nie jest zbyt zaznaczony. Współczynnik tarcia zmniejsza się tylko w niewielkim stopniu analogicznie jak odporność na zużycie ze zwiększającym się obciążeniem (Rys. 04 i 05). W kwestii wykończenia powierzchni wałka optymalny jest zakres 0,2 do 0,4 Ra. Wpływ wałka jest bardzo duży na zużycie łożyska. Należy zwrócić uwagę na obszerną bazę danych zużycia przy niskich obciążeniach.iglidur® J200 Na sucho Tłuszcz Olej Woda
Współczynnik tarcia µ 0,11 - 0,17 0,09 0,04 0,04
Tabela 04: Współczynnik tarcia dla łożysk ślizgowych iglidur® J200 na stali.


Rys. 06 Ścieranie przy zastosowaniach obrotowych z różnymi materiałami Rysunek 06: Zużycie, aplikacje obrotowe z różnymi materiałami wałków, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Materiały wałka
Y = Zużycie[μm/km]
 
A = Aluminum, twardo anodowane
B = stal automatowa
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiały wałów

Użyty materiał wałka ma duży wpływ na odporność na ścieranie. Pomimo, że wszystkie materiały wałka (miękkie i hartowane) są odpowiednie dla iglidur®'u J200, najlepsze rezultaty osiągane są z anodyzowanym aluminium. Ta para ślizgowa doskonale sprawdza się w ruchu liniowym.

Rys. 07: Zużycie przy obrotach i oscylacji Rys. 07: Ścieranie przy zastosowaniach oscylujących i obrotowych z wałem ze stali Cf53 w zależności od obciążenia
 
X = Obciążenie [MPa]
Y = Zużycie [μm/km]
 
A = Cf53, obrotowe
B = Cf53, wahliwe

Średni Odporność
Alkohol +
Węglowodory +
Tłuszcze, oleje, bez dodatków +
Paliwa +
Rozcieńczone kwasy 0 to -
Silne kwasy -
Rozcieńczone zasady +
Silne zasady + to 0
+ odporne      0 ograniczona odporność      - brak odporności
Wszystkie specyfikacje dla temperatury pokojowej [+20 °C]
Tabela 05: Odporność chemiczna łożysk iglidur® J200
 


Własności elektryczne

Opór właściwy objętościowy > 108 Ωcm
Oporność powierzchniowa > 108 Ω

Odporność chemiczna

Łożyska ślizgowe iglidur® J200 są odporne na działanie rozcieńczonych alkaliów, jak również rozpuszczalników i większości smarów.

Promieniowanie radioaktywne

łożyska iglidur® J200 sa odporne na promieniowanie radioaktywne aż do 3 x 10² Gy.

Odporność na promienie UV

Łożyska iglidur® J200 są odporne na wpływ promieni UV.

Próżnia

Użycie w próżni jest możliwe jedynie warunkowo. Jedynie suche łożyska iglidur® J200 mogą być testowane w próżni.

Własności elektryczne

Lożyska iglidur® J200 sa izolatorami.

Program dostaw

Łożyska iglidur® J200 są produkowane zgodnie ze specyfikacją zamówienia.


Maksymalna absorpcja wilgoci
dla +23°C/50 % wilg. wzgl. f 0,2 wagi-%
Maks. Absorbcja wilgoci 0,7 wagi-%

Tabela 06: Absorpcja wilgoci

Wpływ absorpcji wilgoci na łożyska ślizgowe Wykres 10: Wpływ absorpcji wilgoci
 
X = Absorpcja wilgoci [waga %]
Y = Zmniejszenie średnicy wewnętrznej[%]

wchłanianie wilgoci / wchłanianie wody

Absorpcja wilgoci łożysk iglidur® A200 wynosi około 0,2% w standardowych warunkach klimatycznych. Limit nasycenia w wodzie wynosi 0,7 %. Absorbcja wilgoci jest tak niska, iż rozszerzenie objętościowe na jej skutek należy brać pod uwagę jedynie w sytuacjach ekstremalnych.


Średnica
d1 [mm]
Wałek
h9 [mm]
iglidur® J200
E10 [mm]
Oprawa H7
[mm]
Do 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 do 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 do 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 do 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 do 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabela 07: Ważne tolerancje według normy ISO 3547-1. Podane tolerancje odnoszą się do łożysk wciśniętych.

Wymiary montazowe

Łożyska iglidur® J200 są łożyskami standardowymi dla wałów z tolerancją h (zalecana jest minimalnie h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w gniazdo o tolerancji H7. Po instalacji w oprawie o średnicy nominalnej H7 średnica wewnętrzna łożyska automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10. Dla niektórych rozmiarów, w zależności od grubości ścianki tolerancja odbiega od podanych tu wartości (patrz program dostaw).