Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® A290 - dane materiałowe

Tabela materiałów

Ogólne właściwości Jednostka iglidur® A290 Sposób pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,41
Kolor biały
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. % masy 1,7 DIN 53495
Maks. Absorbcja wilgoci % masy 7,3
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą µ 0,13 - 0,40
Maks. wartości PV (suche) MPa x m/s 0,23

Własności mechaniczne
Moduł Young'a E MPa 8.800 DIN 53457
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C MPa 250 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 91
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) MPa 70
Twardość D w skali Shore'a 88 DIN 53505

Fizyczne i termiczne właściwości
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji °C +140
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji °C +180
Min. Temperatura pracy °C -40
Przewodność cieplna [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej [K-1 x 10-5] 7 DIN 53752

Własności elektryczne
Opór właściwy objętościowy Ωcm > 1011 DIN IEC 93
Oporność powierzchniowa Ω > 1011 DIN 53482
Tabela 01: Dane materiału 
 
Rys. 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk iglidur® A290 z grubością ścianki 1 mm dla pracy na sucho przy stalowym wałku, w +20°C, dla instalacji w stalowej oprawie.
 
X = prędkość ślizgu [m/s]
Y = obciążenie [MPa]

Łożyska iglidur® 290 zostały opracowane do stosowania w branży spożywczej. W porównaniu do łożysk wykonanych z iglidur® A200 właściwości trybologiczne mogą ulec znacznej poprawie.


Wykres 02: Maksymalny zalecany naciśk powierzchni w zależności od temperatury (70MPa dla +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Pobiera [MPa]
Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem obciążenia i temperatury

X = Pobiera [MPa]
Y = Deformacja[m/s]

Własności mechaniczne

Maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe reprezentuje mechaniczny parametr materiału. Nie można z tego wyciągać wniosków trybologicznych. Ze wzrostem temperatur zmniejsza się wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® A290. Wykres 02 ilustruje tą zależność.
 
Pod takim obciążeniem deformacja wynosi w temperaturze pokojowej tylko 2,5%. Odkształcenie plastyczne może być pomijane do tej wartości. Jest to jednakże zależne od czasu działania tego nacisku. Na Rys. 03 przedstawiono elastyczną deformację łożyska iglidur® A290 przy obciążeniach radialnych.


m/s Obrotowa Oscylacyjna Liniowa
Stała 1 0,7 3
Chwilowa 2 1,4 4

Tabela 02: Maksymalne prędkości powierzchniowe

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

iglidur® A290 jest przeznaczony dla niskich prędkości powierzchniowych. Z powodu względnie dużego tarcia przy niskich obciążeniach, łozyska iglidur® A290 nagrzewają się silniej niż inne łożyska. Przy większych prędkościach zwiększa się również tarcie.


iglidur® A290 Temperatura robocza
Minimalna - 40 °C
Maksymalna ciągła + 140 °C
Maksymalna chwilowa + 180 °C
Dodatkowe zabezpieczenie osiowe +110 °C
Tabela 03: Zakresy temperaturowe dla iglidur® A290

Temperatury

Ze wzrostem temperatur zmniejsza się wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® A290. Wykres 02 ilustruje tą zależność. Temperatura panujaca wewnątrz łożyska również ma wpływ na jego zużycie. Zużycie wzrasta wraz ze wzrostem temperatur a ich wpływ jest szczególnie widoczny od 120°C w górę. Przy wyższych temperaturach niż +110°C zalecane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska.


Wykres 04: Wpółczynniki tarcia zależnie od prędkości poslizgu, p = 0,75 Mpa

X = Prędkośc powierzchniowa [m/s]
Y = Współczynnik tarcia μ
Wykres 05: Współczynniki tarcia zależnie od obciążenia, v = 0,01 m/s

X = Pobiera [MPa]
Y = Współczynnik tarcia μ

Tarcie i zużycie

Współczynnik tarcia zmienia się tylko w niewielkim stopniu analogicznie jak odporność na zużycie ze zwiększaniem obciążenia i prędkości powierzchniowej (Rys. 04 i 05).

iglidur® A290 Na sucho Tłuszcz Olej Woda
Współczynnik tarcia µ 0,13 - 0,40 0,09 0,04 0,04

Tabela 04: Współczynnik tarcia dla łożysk iglidur® A290 na stali (Ra = 1 μm, 50 HRC)


Rys. 06: Ścieranie przy zastosowaniach obrotowych oraz oscylujących dla różnych materiałów wałów Rysunek 06: Zużycie, aplikacje obrotowe z różnymi materiałami wałków, p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
 
X = Materiały wałka
Y = Zużycie[μm/km]
 
A = Aluminum, twardo anodowane
B = stal automatowa
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiały wałów

Na Rys. 06 i 07 przedstawiono podsumowanie wyników badań przeprowadzonych oraz różnych materiałów wałków i łożysk wykonanych z tworzywa iglidur® A290. W porównaniu do iglidur® A200 ulepszone właściwości trybologiczne iglidur® A290 są widoczne również w przypadku współczynników zużycia. Przy niskich naciskach, różnice w odporności na zużycie iglidur®'u A290 dla różnych materiałów wałka są bardzo wyrażne.

Rys. 07: Zużycie przy obrotach i oscylacji Rys. 07: Zużycie przy zastosowaniach oscylujących i obrotowych z różnymi materiałami wałków p = 2 MPa
 
Y = zużycie [μm/km]
 
A = Cf53
B = chromowane na twardo
C= V2A
D= St37
 
Różowe= obrotowe
Niebieskie= oscylacyjne

Średni Odporność
Alkohol + to 0
Węglowodory +
Tłuszcze, oleje, bez dodatków +
Paliwa +
Rozcieńczone kwasy 0 to -
Silne kwasy -
Rozcieńczone zasady +
Silne zasady + to 0
+ odporne      0 ograniczona odporność      - brak odporności
Wszystkie specyfikacje dla temperatury pokojowej [20 °C]
Tabela 05: Odporność chemiczna łożysk iglidur® A290


Własności elektryczne

Opór właściwy objętościowy > 1011 Ωcm
Oporność powierzchniowa > 1011 Ω

Odporność chemiczna

Łożyska ślizgowe iglidur® A290 cechują się dobrą odpornością na chemikalia. Są odporne na wiekszość smarów. iglidur® A290 nie ulega uszkodzeniu na skutek działania większości słabych kwasów organicznych i nieorganicznych.
 

Promieniowanie radioaktywne

łożyska iglidur® A290 sa odporne na promieniowanie radioaktywne aż do 3 x 10² Gy.

Odporność na promienie UV

Łożyska iglidur® A290 sa odporne na promieniowanie UV, lecz ich własności trybologiczne zmniejszają się pod jego wpływem.

Próżnia

Łożyska iglidur® A290 mogą być stosowane w próżni jedynie w ograniczonym zakresie z powodu ich wysokiej absorbcji wilgoci.

Własności elektryczne

Łożyska iglidur® A290 są izolatorami.


Maksymalna absorpcja wilgoci
dla +23°C/50 % wilg. wzgl. f 1,7 wagi-%
Maks. Absorbcja wilgoci 7,3 wagi-%
Tabela 06: Absorpcja wilgoci tworzywa iglidur® A290

Wpływ absorpcji wilgoci na łożyska ślizgowe Wykres 10: Wpływ absorpcji wilgoci
 
X = Absorpcja wilgoci [waga %]
Y = Zmniejszenie średnicy wewnętrznej[%]

Absorpcja wilgoci

Absorpcja wilgoci łożysk iglidur® A200 wynosi około 1,7% w standardowych warunkach klimatycznych. Punkt nasycenia wody równy 7.3% jest wadą, która musi być zawsze bran pod uwagę przy mokrych i wilgotnych środowiskach pracy.


Średnica
d1 [mm]
Wałek h9
[mm]
iglidur® A290
D11 [mm]
Obudowa H7
[mm]
Do 3 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 do 50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,100 +0,290 0 +0,030

Tabela 07: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych iglidur® A290 według normy ISO 3547-1. Podane tolerancje odnoszą się do łożysk wciśniętych.

Wymiary montazowe

Łożyska iglidur® A290 są to standardowe łożyska do wałków z tolerancją h (zalecana minimalnie h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w gniazdo o tolerancji h7. Po zamontowaniu w obudowie przy nominalnej średnicy H7, wewnętrzna średnica łożyska automatycznie dopasowuje się do tolerancji D11.